Arbitragebeleid

Bij basketballvereniging Hillegom '85 vormt arbitrage een belangrijk onderdeel van de vereniging. Hieronder staat beschreven hoe het arbitragebeleid bij Hillegom '85 is ingericht. Dit beleid is afgeleid van het arbitragebeleid van VBC Akrides.


Doelstellingen

De doelstelling van dit arbitrageplan is om voldoende opgeleide scheidsrechters voor thuiswedstrijden te hebben en te behouden. Voor de werving van nieuwe scheidsrechters en alles wat met deze groep te maken heeft. Om het imago van de verenigingsscheidsrechter te verbeteren en een aantrekkelijk klimaat te scheppen waarbij de verenigingsscheidsrechters plezier hebben in het fluiten van een wedstrijd, met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd.

Beleid

Bij Hillegom '85 geldt het volgende per leeftijdsgroep:
- 11-13 jaar: spelregelboekje Miniregels en kennis hiervan nemen;
- 13-14 jaar: tafel- en jurycursussen voor alle leden (ouders welkom);
- 15-16 jaar: F-cursus verplicht voor alle leden (ouders welkom);
- 17-19 jaar: F-cursus verplicht voor alle leden die nog geen diploma hebben (ouders welkom),
- Senioren: F-cursus verplicht voor alle leden die nog geen diploma hebben

De ledenadministratie houdt bij welke diploma's behaald zijn. Het spelend lid krijgt twee seizoenen de tijd om zijn/haar licentie te behalen. Is dat niet gelukt dan wordt desbetreffend lid tijdens bestuursvergadering besproken.

Alle leden vanaf 15 jaar worden tussen de zes en acht keer per seizoen ingedeeld om te fluiten of te jureren.

Organisatie

Hillegom '85 heeft een scheidsrechterscommissie (SRC) die uit drie tot vier leden bestaat. Daarnaast is er een bestuurslid die scheidsrechterszaken in zijn portefeuille heeft. De SRC draagt zorg voor de begeleiding, opleiding en coördinatie van de scheidsrechters in de vereniging.

We streven het volgende organogram na:
bestuurslid (technische zaken)
scheidsrechterscommissie
scheidsrechtersbegeleiders verenigingsscheidsrechters

De scheidsrechtersbegeleiders begeleiden onze verenigingsscheidsrechters en scheidsrechters in opleiding. De begeleiding kan structureel en/of op verzoek plaatsvinden.
Ook kan een scheidsrechter worden begeleid als daar, om wat voor reden dan ook, aanleiding toe is. De scheidsrechtersbegeleiders staan voor de uitdaging om scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren, te motiveren en de feedback te geven die bijdraagt tot een verbetering van het prestatieniveau.

Profielschets scheidsrechtersbegeleiders
- Gekwalificeerd verenigingsscheidsrechter;
- Minimum leeftijd 25 jaar; voorstel vanaf 20 jaar
- Beschikt over goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden;
- Beschikt over een gemotiveerde en positieve uitstraling;
- Onderschrijft de doelstelling van de vereniging;
- Is in staat goed om te gaan met de doelgroep;
- Is beschikbaar en is bereid indien nodig overleg te plegen met de
scheidsrechterscommissie;

De verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor de taak wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier spelen, beleven en leren.

De verenigingsscheidsrechter heeft vier taken:
- Volgen van het spel en toepassen van de spelregels;
- Optreden bij beslismomenten;
- Communiceren met spelers;
- Afhandelen formaliteiten (administratie).

Elk seizoen evalueert de scheidsrechterscommissie de gang van zaken.

Begeleiding

Bij jeugdwedstrijden is het streven om een scheidsrechtersbegeleider aanwezig te laten zijn in de sporthal. Wanneer scheidsrechters voor de eerste keer fluiten, wordt dit gemeld bij de coaches van beide teams om hiermee begrip te creëren voor de beginnende scheidsrechter.

De begeleider houdt het verloop van de wedstrijd in de gaten en is aanspreekpunt voor zowel coach als scheidsrechter. Begeleiding en evaluatie door één van de begeleiders vind plaats voor, tijdens én na de wedstrijd met een begeleidingssheet van het speelveld ter verduidelijking.

Opleiding

Op U-10 toernooitjes en het jaarlijkse scholentoernooi worden de jongste aankomende scheidsrechters ingedeeld om te leren fluiten en leren zij het wedstrijdformulier in te vullen. Ook hier is begeleiding bij aanwezig. Omdat dit gebeurt in een ongedwongen, gemoedelijke sfeer en de nadruk ligt op leren basketballen, fluiten en jureren, is dit laagdrempelig en daardoor succesvol. Als zij na hun eerste basiscursus arbitrage slagen en het F-diploma hebben, krijgen zij een officieel fluitje cadeau van de vereniging.

Elk jaar organiseren wij een opfriscursus (ouders welkom).
Tijdens de trainingen kan er geoefend worden met het fluiten en zullen de spelregels uitgelegd worden.

Coördinatie

Iedereen die zelf in competitieverband speelt wordt opgesteld om te fluiten vanaf 15 en te jureren/ schrijven vanaf 13. De wedstrijdplanner zorgt voor de indeling van de scheidsrechters, waarbij ervaren scheidsrechters ingedeeld worden met minder ervaren scheidsrechters. De aanwezigheid wordt gecontroleerd door de zaalwacht.